KAMFFER, L., and G. KORNELIUS. 1988. “GASFILTRASIE IN ELEKTROSTATIESE GRUISBEDDENS : DIE INVLOED VAN TEMPERATUUR EN MEDIUMBEWEGING OP DOELTREFFENDHEID”. Clean Air Journal 7 (5):26-28. https://doi.org/10.17159/caj/1988/7/5.7205.