KAMFFER, L., & KORNELIUS, G. (1988). GASFILTRASIE IN ELEKTROSTATIESE GRUISBEDDENS : DIE INVLOED VAN TEMPERATUUR EN MEDIUMBEWEGING OP DOELTREFFENDHEID. Clean Air Journal, 7(5), 26–28. https://doi.org/10.17159/caj/1988/7/5.7205